Συλλογή Απορριμάτων Σκαφών – Octopi

Συλλογή Απορριμάτων Σκαφών

Η Octopi Eco-Waste Collection συλλέγει μη επικίνδυνα απορρίμματα από σκάφη που βρίσκονται στη θαλάσσια περιοχή των Σπετσών και του Πόρτο Χελίου και διαθέτει τα απορρίμματα αυτά σε εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση διάθεσης. Στόχος μας είναι να κρατήσουμε τα νερά του Σαρωνικού Κόλπου καθαρά και να προστατεύσουμε τη θαλάσσια ζωή. Ένα ποσοστό των εσόδων μας θα δωθεί σε φιλανθρωπίες για το θαλάσσιο περιβάλλον.

Ο ορισμένος αντιπρόσωπος του παρόχου της εγκατάστασης υποδοχής θα πρέπει να παρέχει το ακόλουθο έντυπο στον πλοίαρχο του πλοίου που μόλις παρέδωσε απορρίμματα.

Το παρόν έντυπο πρέπει να διατηρείται επί του πλοίου, μαζί με το Ημερολόγιο Πετρελαίου και το Ημερολόγιο Απορριμμάτων.

Email: Waste@octopi.gr

1. RECEPTION FACILITY AND PORT PARTICULARS
2. SHIP PARTICULARS