Απομάκρυνση Απορριμάτων – Octopi

Απομάκρυνση Απορριμάτων

7am-3pm pickup 24 Ραντεβού Απαιτείται

15:00-7πμ 20% Επιπλέον Χρέωση

 

 

1. RECEPTION FACILITY AND PORT PARTICULARS
2. SHIP PARTICULARS